E-bültenimize abone olun, en son gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Marmara Üniversitesi | Micro MBA Sertifika Programı

Marmara Üniversitesi

Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30 1
60 Saat (5 Hafta) Maramra Üniversitesi Göztepe Kampüsü
25 Kişi
30 Ocak 2016

Marmara Üniversitesi - Micro MBA Sertifika Programı

Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek gayesiyle başlatılacak olan program, yönetim departmanların da çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

Lütfen ilgili web sitesini ziyaret ediniz; 
http://www.bm-institute.com/micro-mba-sertifika-programi_1.html
 

Detaylı Bilgi

Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler, şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı yönetim konusunda gelişim göstermek isteyen , uzman ve yöneticiler, şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Programa %70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Örnek Sertifika

Toplam 60 saat sürecek olan eğitim programında, işletme yönetimi konusunda şu başlıklar incelencektir;

 

BÖLÜM I: FİNANSAL YÖNETİM, STRATEJİK YÖNETİM

FİNANSAL YÖNETİM


Finansal Tablolar
Finansal Analiz Teknikleri
Finansal Kontrol
Çalışma Sermayesi Yönetimi
Paranın Zaman Değeri
Sermaye Bütçelemesi

STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurlar
İç ve Dış Çevre Analizi
• SWOT Analizi
• PEST Analizi
• Endüstri ve Rakip Analizi

Stratejik Plan Unsurlarının Tespiti
• Misyon ve Vizyon
• İlkeler ve değerler
• Amaçlar ve Hedefler

Temel Stratejiler ve Alt Grupların Belirlenmesi
Kurumsal Stratejiler, Rekabet Stratejileri, Bölüm Stratejileri ve Uluslararası Stratejiler
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
Stratejik Değerleme ve Kontrol
Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Örnekolay Analizleri

BÖLÜM II : RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ, DEĞİŞİM VE İNOVASYON YÖNETİMİ

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ

Risk ve Belirsizlik Kavramları
Risk Kaynakları ve Temel Riskler
Niceliksel ve Niteliksel Risk Analizi
Risk Yönetimi ve İşletme Fonksiyonları ile İlişkisi
Risk Yönetimi Aşamaları
Risk ve Kriz
Krizin Belirtileri, Etkileri ve Yayılım Hızı
Kriz Durumuyla Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi,
Krizi Önceden Algılama ve Kriz Senaryolarının Hazırlanması
Kriz Yönetimi Süreci
Krizi Yönetimi Sürecinde Takım Çalışması, Liderlik ve İletişimin Önemi
Kriz Sonrası Faaliyetler ve Olumsuz Sonuçların Telafisi
Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek
Risk ve Kriz Yönetimi Uygulamalarından Örnekler

DEĞİŞİM VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Yönetimde Yeni Paradigmalar ve Değişim Yönetimi
Kurumları Değişime Zorlayan Unsurlar
Değişim Yönetimi Sürecinde Operasyonel Süreçler, Hedefler ve Stratejiler
Değişim Yönetimi Sürecinde Kritik Başarı Faktörleri
Değişimin Önündeki Engeller: Değişime Direnç ve Direnci Ortadan Kaldırma Stratejileri
Değişim Sürecinde Üst Kademe Yönetimin Kritik Rolü
İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme
Yenilikçi Kişilerin Özellikleri ve Yaratıcı Düşünme Yetkinliğinin Geliştirilmesi
Inovatif Bir Kurum Kültürünün Yaratılması
Inovasyonu Güçlendiren ve Engelleyen Unsurlar
Zihni Modellerin Yaratıcı Düşünme ve Inovasyon Üzerindeki Etkisi
Inovasyon İçin Kritik Liderlik Davranışları
İnovasyon İçin Kurumsal Yapı, Süreç ve Yönetişim
Yeni Fikir Yaratma – Katma Değer Oluşturma
Inovatif Olma ve Yaratıcı Düşünceye Yönelik Bireysel Egzersizler ve Grup Egzersizleri

BÖLÜM III. KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ, PROJE YÖNETİMİ

KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Tarihsel Bakış ve Kalite Kavramı
Sistem ve Süreç Kavramları
Geleneksel Yönetim ve Süreçlerle Yönetim
Yalın Düşünce ve Süreçlerle Yönetim
Katma Değer Analizi
Süreç Akış Şemaları ve İş Tanımları
Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme
Süreç Analizinin Aşamaları
Organizasyon ile İlgili İyileştirme
İşletme Stratejileri ile İlgili İyileştirme
İnsan Kaynakları ile İlgili İyileştirme
Sadeleştirme - Basitleştirme
Karar Noktalarını Değiştirme
Paralel Süreçler
JIT Sistemleri
Kanban Sistemi
Karar Verme Teknikleri
Toyota Tarzı
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

EĞİTİM

Eğitim ve Geliştirme Süreçleri

Eğitim ve Geliştirme Amaç ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
a. Örgüt, iş ve çalışan odaklı gereksinim analizlerinin yapılması
b. Eğitim hedeflerinin belirlenmesi
Yeniden Eğitim/Yeni Kuşaklar İçin Eğitim ve Geliştirme
Personel Eğitim ve Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
a. İşbaşında eğitim/geliştirme
b. İş-dışında eğitim/geliştirme

Eğitim/Geliştirme Programlarının ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

PROJE YÖNETİMİ

Temel Kavramlar

• Proje, proje yönetimi ve projelerle yönetim
• Matris örgüt yapıları ve proje yönetimi
• Proje takımlarının oluşturulması
• Proje yönetimi yaşam döngüsü ve bilgi sahaları
• Stratejik örgütsel hedeflerin proje kapsamında tanımlanması
• Proje yöneticisi ve proje ekibinin seçimi
• Proje hedeflerinin belirlenmesi

Projelerde Planlama Ve Uygulama
• Proje görev ve sorumlulukların belirlenmesi
• WBS tanımı
• Örgütsel sorumluluk matrisi
• Kapsam ve Faaliyet tanımlanmaları
• Proje faaliyet zamanı planlaması
• Ağ planlaması – kritik yol metodu
• Görev ve kaynak atanması
• Proje süresinin kısaltılması
• Maliyet planlaması ve bütçelenmesi

Projelerde Kontrol
• Raporlamalar (durum, değişiklik ve kontrol raporları)
• Kapsam, plan ve maliyet değişikliği kontrolü

Projelerde Kapaniş

• Kapanış aşaması ve raporlaması
• Proje kapanış değerlendirmesi ve dokümantasyon

BÖLÜM IV: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri ve Stratejik Rolü
İnsan Kaynakları Yönetiminde İç ve Dış Çevre Analizi
İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
Seçme ve Yerleştirme
Eğitim ve Geliştirme
Yetenek ve Kariyer Yönetimi
Performans Değerlendirme ve Performans Yönetim Sistemi
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminde İdari Kapsam ve Yasal Boyut

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Bilgi Sistemleri Yönetiminin Temelleri

• Veri, Enformasyon ve Bilgi Kavramları
• Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilgi Sistemleri
• Bilgi Sistemleri, İşletmeler ve Strateji
• Bilgi Sistemlerine İlişkin Etik ve Sosyal Konular

Bilgi Teknolojisi Altyapısı

• Bilgi Teknolojisi Altyapısı ve Gelişmekte Olan Teknolojiler
• İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
• Telekomünikasyon, Internet ve Kablosuz Teknoloji
• Bilgi Sistemlerinin Güvenliği

Dijital Çağda Temel Sistem Uygulamaları

• Faaliyetlerde Mükemmellik: Kurumsal Uygulamalar
• E-Ticaret: Dijital Pazarlar ve Ürünler
• Bilgiyi Yönetme
• Karar Vermeyi Güçlendirme

Sistem Kurma ve Yönetme

• Bilgi Sistemleri Kurma

Projeleri Yönetme

BÖLÜM V: PAZARLAMA YÖNETİMİ, ÜRETİM YÖNETİMİ

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Pazarlama Yönetiminin Kapsamı ve Pazarlama Eylemleri
Pazarlama Yönetimini Etkileyen Dışı Faktörler
Pazarlama Araştırmasının Kapsam ve Aşamaları
Tüketici Davranışları ve Yeni Nesil Pazarlama Anlayışı
Pazar Bölümlemesi, Hedefleme ve Konumlandırma
Ürün Yönetimi ve Fiyat Stratejileri
Marka Yönetimi ve Marka İletişimi
Ticari Pazarlama ve Dağıtım Kanallarının Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi

ÜRETİM YÖNETİMİ

Sistem kavramı ve üretim sistem tipleri (Klasik ve ileri üretim sistemleri, itme ve çekme tipi üretim sitemleri)
Yalın üretim kavramı, israf kaynakları, değer akış haritaları, yalın üretimde temel araçlar
Üretim sistemlerinin tasarımı – sistem analizi, iş ve işyeri düzenleme, iş ölçümü
Üretim sistemlerinin planlanması
Uzun dönemli üretim planlama – fabrika yeri seçimi, kapasite planlaması
Orta dönemli üretim planlama – bütünleşik dönemli üretim planlama, MRP
Kısa dönemli üretim planları
Stok Yönetimi – Basit ESM modeli, miktar iskontosu, belirsizlik durumunda stok kontrol modelleri
 

Öğr.Gör.Dr. Ata ÖZDEMİRCİ - Marmara Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Elif ÖNCÜL - Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erdal YILMAZ - Marmara Üniversitesi
Öğr.Gör.Dr. Esra DİNÇ ÖZCAN - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT - Marmara Üniversitesi

Lütfen ilgili web sitesini ziyaret ediniz;


http://www.bm-institute.com/micro-mba-sertifika-programi_1.html

Bilgi ve Ön Kayıt Formu

Detaylı Bilgi İçin:

Sema Yıldızdal 0212 273 15 05 0554 590 75 26 semayildizdal@bm-institute.com
Kapat
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014