E-bültenimize abone olun, en son gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Hacettepe Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30 1
72 Saat (6 Hafta) Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
25 Kişi
30 Ocak 2016
İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmayı ve profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bu program, İnsan Kaynakları Departmanları'nda çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticileri geliştirmeyi ve İnsan Kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman, orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı Bilgi

İnsan Kaynaklari alanında kendini geliştirmek isteyen herkes bu sertifika programına katılabilir.   
%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan, "Üniversite Rektörü ve HÜSEM Başkanı onaylı", resmi sertifika verilecektir.

Örnek Sertifika
 1. ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE İKY
1a. Yönetim Olgusu ve Fonksiyonları
 • Yönetim Kavramı ve Gelişimi
 • Yönetimin Anlamı ve Önemi
 • Temel Yönetim Fonksiyonları
 • Çağdaş Yönetim Anlayışı veİKY
1b. Yönetim Fonksiyonları ve İKY
1c. Küreselleşme ve İKY
1d. Stratejik Yönetim, Stretejik Planlama ve İKY
1e. Personel Yönetiminden İKY’ye
1f. Endüstri İlişkileri ve İKY İlişkisi
1g. İKY’de Veri Tabanı Uygulamaları
1h. İKY’nin Temel fonksiyonları

2. ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLERDE İNSAN VE GRUP DAVRANIŞI
2a. Örgüt Kültürü
2b. Örgütsel İletişim
2c. Liderlik
 • Liderlik Teorileri
 • Liderlik Tarzları
 • İKY Açısından Değerlendirme
2d. İş Tatmini
 • Kavram ve Örgütteki Önemi
 • Çalışanların Performasına Etkileri
2e. Motivasyon
 • Kavram ve Örgütteki Önemi
 • Motivasyon Teorileri
 • Ödüllendirme
 • Çalışanların Performasına Etkileri
2f. Coaching
 • Kavram ve Örgütteki Önemi
 • İKY Açısından Değerlendirme
2g. Çatışma Yönetimi
 • Kavram ve Örgütteki Önemi
 • İKY Açısından Değerlendirme
2h. Stres Yönetimi
 • Kavram ve Örgütteki Önemi
 • İKY Açısından Değerlendirme
2ı. Kurum Kültürü ve İKY
2i. Çalışma Hayatında Etik Sorunlar ve İKY
2k. İşyerinde Psikolojik Taciz ve İKY

3. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE NORM KADROLAMA SÜRECİ
3a. İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İnsan Kaynakları Planlaması ile Stratejik Planlama İlişkisi
 • İnsan Kaynakları Planlaması Yöntemleri ve Uygulamaları
3b. Norm Kadrolama
 • Norm Kadronun Anlamı ve Önemi
 • Norm Kadro Saptama Yöntemleri ve Uygulamaları
3c. İş Analizi
 • İş Analizinin Anlamı ve Önemi
 • İş Analizi Yöntemleri
 • İş Analizinin Kullanıldığı Yerler
 • Örnek İş Analizi Uygulaması
3d. İş Tanımı
 • İş Tanımı, İçeriği ve Çeşitleri
 • İş Tanımı Örnekleri
 • İş Tanımı Yazma Denemeleri
3e. İş Gerekleri
 • İş Gerekleri: Tanımı, Önemi ve Özellikleri
 • İş Gereklerinin Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Derecelendirilmesi
 • İş Gereklerinin İKY Fonksiyonlarında Kullanımları
4. İNSAN KAYNAĞI SAĞLAMA, SEÇME VE YERLEŞTİRME
4a. İnsan Kaynağı Sağlama
 • Aday Araştırma
 • Duyurma
 • Aday Bulma Bulma
4b1. İnsan Kaynağı Seçme
 • Kişilik Analizi
 • Yazılı Sınavlar
4b2. İnsan Kaynağı Seçme
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakatlarda Hatalar ve Önlemleri
4c. İşe Yerleştirme

5. HİZMET-İÇİ EĞİTİM, GELİŞTİRME VE KARİYER
5a. Hizmet-İçi Eğitim
 • Eğitim İhtiyacının Analizi
 • Hizmet-içi Eğitim Programı
 • Oryantasyon ve Adaylık Eğitimi
 • Eğitim Yöntemleri
 • Eğitim Faaliyetinin Değerlendirilmesi
5b. Eğitim Yönetimi, Kariyer Geliştirme ve Kariyer Planlaması
 • Kariyer Planlaması Süreci
 • Kariyer Planlamasında Kullanılan Temel Veriler
 • Kariyer Haritaları
6. ÜCRET YÖNETİMİ
6a. Temel Kavramlar
 • Ücret
 • Ücretleme
 • Ücret Yönetimi
6b. Ücret Yönetimi
 • Amaç ve Önemi
 • Ücret Sistemi
 • Ücret Oluşumunu Etkileyen Faktörler
6c. İş Değerleme
 • Kavram ve Önemi
 • İş Değerleme Yöntemleri
 • İş Değerleme Sonuçlarının Kullanılması
6d. Ücretleme Yöntemleri
6e. Ücretleme Yönetiminde Yeni Trendler

7. PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
7a. Temel Kavramlar
 • Performans
 • Performans Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
7b.Performans Yönetimi
 • Amacı, Önemi ve Yararları
7c.Performans Yönetimi Süreci
7d.Performans Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme Kriterleri
 • Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Performans Değerlendirme Sürecindeki Hatalar ve Önlemleri
 • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı

8. KAMU SEKTÖRÜNDE İKY
8a. Kamu Sektöründe İstihdam ve İKY Uygulamaları
 • Kamu Sektörü İstihdamının Farklı Doğası
 • Kamu Sektöründe İstihdam Türleri
 • Kamu Sektöründe Temel İKY Fonksiyonlarının Uygulaması
 • Kamu Hizmeti Etiği
9. BORDROLAMA
9.a Bordrolama
 • Bordrolama Uygulamaları
 • Bordrolama ve İKY
10. İKY PRATİKLERİ-1
10a. Çeşitli İKY Pratikleri-1

11. CV OLUŞTURMA & BEDEN DİLİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
11a. CV Oluşturma
11b. Beden Dili
11c. İş Sınavlarında Mülakat Teknikleri

12. ÇALIŞMA MEVZUATI VE TEMEL UYGULAMALAR
12a. İş Kanunu ve Uygulamaları
12b. Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
12c. Toplu İş Hukuku ve Uygulamaları
 • Sendikalaşma
 • Toplu Pazarlık ve Sözleşme
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları
12d. İş Güvenliği
 • Kavram ve İlkeleri
 • Mevzuat
12e. İşçi Sağlığı

13. İKY PRATİKLERİ-2
13a. Çeşitli İKY Pratikleri

14. GENEL DEĞERLENDİRME
14a. Genel Değerlendirme
Prof.Dr. Hikmet Timur - Özgeçmiş
Prof.Dr. Mahmut Arslan - Özgeçmiş
Prof.Dr. Doğan N. Leblebici - Özgeçmiş
Doç.Dr. Uğur Ömürgönülşen - Özgeçmiş
Doç.Dr. Mustafa Kılıç - Özgeçmiş
Doç.Dr. Mehmet Devrim Aydın - Özgeçmiş
Öğr.Gör.Dr. Gökhan Erbaş - Özgeçmiş
Neşe Türkön - İnsan Kaynakları Direktörü
Burcu Tuncer - İnsan Kaynakları Müdürü        

Detaylı Bilgi

- Tam ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


KAYIT FORMU

Bilgi ve Ön Kayıt Formu

Detaylı Bilgi İçin:

Zeynep Kaygusuz 0212 273 15 05 0554 569 10 18 zeynepkaygusuz@bm-institute.com
Kapat
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014