E-bültenimize abone olun, en son gelişmelerden ilk siz haberdar olun

Marmara Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi

Marmara Üniversitesi

Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30 1
72 Saat (6 Hafta) Marmara Üniversitesi / Göztepe Kampüsü
25 Kişi
28 Kasım 2015

Marmara Üniversitesi - İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak ve alanında profesyoneller yetiştirmek gayesiyle başlatılacak olan program, insan kaynakları departmanların da çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler ile İnsan kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen uzman orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi kapsar.

Detaylı Bilgi

Lütfen ilgili web sitesini ziyaret ediniz; 
www.bm-institute.com/insankaynaklariyoneticiligi.htm 

İnsan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler, personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler, şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler, şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Programa % 70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Örnek Sertifika

BÖLÜM I. PERFORMANS YÖNETİMİ,PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI, EĞİTİM, YETENEK VE KARİYER YÖNETİMİ
PERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI


Performans değerlendirmenin Amacı
Performans Kriterlerinin (Öznel ve Nesnel) Belirlenmesi
Performans Değerlendirme Süresi ve Yöntemleri
Farklı Değerlendirme Formatları/Ölçekleri
Değerlendirme Hataları/Yanlışlıkları
Performans Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar:
a.Çok kaynaklı değerlendirme (360 derece geribildirim) ve kültür
b. Yetkinlik geliştirme ve değerlendirme modelleri
c. Takım performansını değerlendirme
Performans Geribildirimi ve İlkeleri
Performans Geribildirimi Uygulaması

EĞİTİM

Eğitim ve Geliştirme Süreçleri

Eğitim ve Geliştirme Amaç ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
a. Örgüt, iş ve çalışan odaklı gereksinim analizlerinin yapılması
b. Eğitim hedeflerinin belirlenmesi
Yeniden Eğitim/Yeni Kuşaklar İçin Eğitim ve Geliştirme
Personel Eğitim ve Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
a. İşbaşında eğitim/geliştirme
b. İş-dışında eğitim/geliştirme

Eğitim/Geliştirme Programlarının ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

YETENEK VE KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi
Kariyer Planlama ve Gelişimi
Kariyer Safhaları: Kişisel tercihlerini bilmek
Dünyada ki kariyer eğilimleri

BÖLÜM II: İŞ ANALİZİ,İŞ DEĞERLEME,ÜCRET YÖNETİMİ

İŞ ANALİZİ VE KULLANIM ALANLARI
İş Analizinin Tanımı, Kapsamı ve İKY İçindeki Yeri
Farklı İş Analizi Yöntem ve Teknikleri
İş Analizinin Temel Ürünleri: İş Tanımları ve İş Profilleri
İş Analizi Bilgilerinin Kullanım Alanları
İş Analizi Uygulaması
Norm Kadro Çalışmaları

İŞ DEĞERLEMESİ, ÜCRETLENDİRME, YARARLANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME

Performans Temelli Ödeme/Ödüllendirme Stratejileri
Ücretlendirme, Ücrette ve Ödüllendirmede Adalet
Ücretlendirme-Yararlandırma Ölçütleri: Örgüt Politikası, İşgücü Piyasası, İş Özellikleri (İş Değerlemesi), Çalışan-Odaklı Ölçütler
İş Değerleme ve Ücretlendirme Yöntemleri, Uygulamaları, Sonuçları

BÖLÜM III : PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME,MÜLAKAT TEKNİKLERİ

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME

Personel Çekme
Personel Seçme Süreci, Seçme Sürecini Etkileyen Çevresel Etmenler
Personel Seçmede Kullanılan Test, Teknik ve Yöntemler
Personel Seçme Mülakatları: Mülakat Türleri ve Teknikleri
Kullanılan Test ve Tekniklerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Geçerlik ve Güvenilirlik Analizleri)
Personel Seçmede Kullanılan Karar Verme Stratejileri

MÜLAKAT TEKNİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ

Personel Seçme Aşamasında Mülakat
Yapılandırılmış Mülakat
Yapılandırılmamış Mülakat
Yetkinlik Bazlı Mülakat
Performans Değerlendirme Mülakatı
İşten Ayrılma Mülakatı

MÜLAKAT SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR , HATALAR

Mülakat Becerileri (İşe İlişkin Bilgi Alma ve Toplama, Özgeçmiş İnceleme,
Görüşme Ortamının Hazırlanması, Görüşme Akışı)
Mülakatlarda Kullanılan Soru Örnekleri(Açık Uçlu, Yönlendirici, Yansıtıcı)
Mülakat Sonrası Değerlendirme
Mülakatlarda Yapılan Hatalar

BÖLÜM IV: İŞ HUKUKU VE SGK UYGULAMALARI ( Örnek Kararlar )

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulaması

• Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform: Eski ve Yeni Sistemin Karşılaştırılması
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Genel Sistematiği ve Temel Kavramları
• Sosyal Sigortalarda Zorunluluk İlkesi ve Bu İlkenin İstisnaları
• Sigortalılık Süresi
• Primler ve Prim Belgeleri
• Hizmet Tespit Davaları
• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası
• Genel Sağlık Sigortası
• Yaşlılık Sigortası (Emeklilik)

4857 Sayılı İş Kanunu ve Uygulamasıİş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına toplu bakış, 4857 sayılı İş Kanununun dayandığı temel ilkeler

• Üçlü İş İlişkileri
• İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
• Ücret ve ücrete ilişkin yeni yasal düzenlemeler (ilgili yönetmeliklerle birlikte değerlendirilecek)
• Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, yeni yasa hükümleri ve yönetmelikler, uygulama sorunları
• Ücretli tatiller ve uygulama sorunları
• Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
• İş Sözleşmesinin Feshi
• İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih
• İşçinin yeterliliği(yetersizliği) ve davranışları nedeniyle fesih
• Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle feshe ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, somut olaylar üzerinden uygulama sorunlarının tartışılması
• İş Sağlığı ve Güvenliği

BÖLÜM V: PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDROLOMA

A)Bordro Hesaplama

Personel özlük işlemleri, çalışma süreleri ve ücret kavramlarına ilişkin bilgiler ışığında, örneklerle bordro hesaplama uygulamaları.
Yalnızca hesap makinesi kullanarak, herhangi bir bilgisayar programına bağlı kalmaksızın, elde bordro hesaplama yöntemiyle konular işlenecektir.

• Ücret Hesaplama
• Saat Ücretli Çalışma
• Fazla Mesai
• Yan Ödemeler
• İzin Hesaplama
• Fark Bordrosu

Gelir vergisi matrahları ve ek ödenekler ışığında detaylı bordro uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• Gelir Vergisinde Esas Tarife
• Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
• Ücret Hesaplamalarında Önemli Muafiyetler (çocuk yardımı v.s.)
• Brütten Nete Ücret Hesaplamaları

B)Tazminat Hesaplamaları

• İhbar ve Kıdem Tazminatına Neden Olan Durumlar
• Yasal zorunluluk ve sınırlar dikkate alınarak, ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama
• Bireysel emeklilik ve sağlık sigortalarının bordroya yansıtılması
• Harcırah Hesaplama

C) Personel Özlük Dosyasının Hazırlanması

BÖLÜM VI: FARKLI SEKTÖRLERDEN KONUŞMACILAR

A)Performans Süreçleri

B)Yetenek Yönetimi ve Yıldızlar

C)İK ile Stratejik İş Ortaklığı

D)Kariyer Yönetimi

E)İşe Alım Süreçleri

F)Assesment Süreçleri

- Tam ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


KAYIT FORMU

Bilgi ve Ön Kayıt Formu

Detaylı Bilgi İçin:

Sema Yildizdal 0212 273 15 05 0554 590 75 26 semayildizdal@bm-institute.com
Kapat
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014
12 Mayıs 2014